บริการของเรา

อินเตอร์บิวด์ เข้าถึงการออกแบบโดยการมุ่งที่การทำความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศที่สามารถ เชื่อมโยงลูกค้า และจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ อีกทั้ง ยังสร้างการเชื่อมโยงความรู้สึกต่อผู้ทำธุรกิจค้าปลีก เช่นกัน อินเตอร์บิวด์ สามารถเสนอทางแก้ปัญหา ออกแบบสร้างสรรค์ในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างร้านตามที่ท่านต้องการ จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การสร้างบรรยากาศธุรกิจร้านค้าที่ดีเยี่ยม  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น และดึงดูดลูกค้า 

อินเตอร์บิวด์นำเสนอการให้บริการแบบ One-stop design

เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง จนกระทั่งการตกแต่งภายใน การรังสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบอันทันสมัย ง่ายต่อการประกอบ สวยงาม และคงทนแข็งแรง

สะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ไม่ว่าที่ใดก็ตาม

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก INTERBUILD

ศึกษาสถานที่ และวิจัย

สร้างแบบจำลองสามมิติ ในมุมมอง 360 องศา

ออกแบบตกแต่งที่สมบูรณ์แบบ

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

การพัฒนาแนวคิด รูปแบบ และการพัฒนาแบรนด์

แบบจำลองเหมือนจริง

ง่ายต่อการขนส่ง และการประกอบ